کشتی گیله مردی، لافند بازی (نمایش بند بازی) و انواع بازی ها مانند آپاربازی، آغوز بازی (آغوز در زبان رشتی به معنی گردو می باشد) و … از جمله آداب و رسوم این خطه محسوب می گردند.

فصل چهارم

آنالیز داده ها با استفاده از روش POG

4-1-POG یا شکاف فرصت محصول:
شناسایی فرصت های محصول باید هسته اصلی شرکت های تولید کننده محصولات ، ارادئه دهنده خدمات و پردازش اظلاعات باشد.فرصت محصول زمانی به وجود می آید که فاصله ای بین چیزی که در بازار وجود دارد با موقعیتی که می توان از طریق آن محصولات جدید و پیشرفته و هماهنگ با روند در حال ظهور خلق نمود،وجود داشته باشد.محصولی که با موفقیت شکافت فرصت محصول را پر کند؛آن چیزی است که با همه نیاز های خودآگاه و ناخودگاه کاربر هماهنگ و قابل استفاده،مطلوب ومفید است که سه محور تشکیل دهنده مثلث SET هستند.در واقع شناسایی درست شکاف فرصت محصول ترکیبی از علم و هنر است و نیازمند تبادل داده در سه زمینه خاص می باشد یعنی آنالیز به روش SETکه عبارتند از: گرایش های اجتماعی ،جبرهای اقتصادی ومحدوده پیشرفت فناوری است.(cagan،2012،10)
در این فصل سعی بر آنالیز داده های حاصل از پژوهش ،پرسش نامه و مشاهدات جهت تبدیل آنها به خروجی مناسب برای پر کردن شکاف فرصت محصول شده است.
ضوابط ارزشی:کاربر محور
ویژگی های که از POG بدست آمده رویکرد مناسب پروسه طراحی را مشخص می کند که تمام مراحل را کنترل می کند.5

زیاد
متوسط
کم


ماجرا جویی

هیجاناستقلال
امنیت
لذت جویی،
شور وشوق ونشاطراحتی

عوامل انسانی
ایمنی
سهولت در استفاده
بصری

زیبایی شناختی


شنیداری
لامسه


بویایی


چشاییشخصیت
هویتتناسب با محیط


اجتماعی
تاثیر عمیقزیست محیطیقابل اعتماد
تکنولوژی محوری


توانمند
ساخت
کیفیتدوام

4-2-دسته اول ویژگی، ابعاد شاخص ها

ویژگی ها
ابعاد
متریال های طبیعت دوست
متریال ضد خش
متریال ضد ضربه/ضربه پذیر
متریال بافت های ویژه
متریال ضد حساسیت
استفاده از متریال های جدید( از نظر جنس و روش تولید)
استفاده از متریال ضد تعریق
جنبه های ایمنی مربوط به خواص فیزیکی و مکانیکی (Iso)

بررسی میزان فراوانی مواد اولیه داخلی
بررسی تعداد واحد تولیدی و هزینه های مربوط به تولید
متریالهایی مانند پلاستیک ABS با خواص مرتبط
به ترتیب عوامل ارگونومی، کیفیت و زیبایی شناسی در درجه اهمیت بسیار بالایی قرار دارند.
مبحث طراحی و مهندسی در انتخاب متریال 2 عنصر تاثیر گذار هستند که طراحی باید به گونه ای باشد که در خور نیازهای کاربر باشد و مهندسی نحوه ی پاسخگویی به این نیاز هاست.
انتخاب متریال هایی که ایجاد هیجان کند و ایجاد بافت هایی که ایجاد آرامش و امنیت به همراه داشته باشد.

شاخص ها
استفاده از پلاستیک ها،ABS
استفاده از مواد طبیعی:چوب، کتان ،وغیره.
استفاده از متریال بتنی
استفاده از متریال های ضد زنگ
4-3-دسته دوم –گروه تکنولوژی:

ویژگی ها
ابعاد
داشتن امکانات وتعاملات
سهولت استفاده از محصول
سهولت واعمال فشار برروی محصول

بررسی تکنولوژی های موجود
کاربردی آسان با اعمال حداقل عملیات
استفاده از مواد طبیعت دوست برای ایجاد حس بهتر در لمس مانند(چوب، بتن،پوشش های سنگی با وزن کمتر
استفاده از مواد بسیار مقاوم با وزن بسیار کم
گرم نشدن محصول در معرض شدید خورشید

شاخص ها :
استفاده ازچوب های فشرده مقاوم در برابر رطوبت زیاد ،گرما ،سرما ،ورود حشرات مقاوم مقاوم
ایستایی نشستنگاه مانع خیس شدن سطح محصول می شود.
دسته سوم –گروه سهولت کاربری:
ویژگی ها
ابعاد
کاربری آسان
ابعاد اندازه مناسب
مراتب ارگونومی
دستور پذیری نشستنگاه با فشار اندک
آسوده خاطری روی سطح محصول از نظر خیس نبودن

زاویه کشیدن نشستنگاه ،با حرکت آرنج دست
استفاده از حداقل عملیات دستوری برای انجام یک پروسه.

شاخص ها
آنتروپومتری:
ارتفاع صندلی: آقایان 440 میلی‌متر، خانمها 440 میلی‌متر.
عمق صندلی: آقایان 480 میلی‌متر، خانمها 420 میلی‌متر.
پهنا در قسمت نشستنگاه: آقایان 370 میلی‌متر، خانمها 400 میلی‌متر.

سانتی‌متر
کد
78 – 72
A
48 – 38
B
43 – 40
C
60 – 52
D

4-4-دسته چهارم-گروه مقاومت :
ویژگی ها
ابعاد
سادگی فرم
استفاده از سنبل درخت ودر ختچه در گلدان استفاده ازسایبان وموج رودخانه در سطح نشستنگاه
استفاده از بافت نرم در نشستنگاه وبافت مستحکم در پایه
عدم استفاده از گوشه های تیز

استفاده از رنگ های ارگانیگ
استفاده از فرم های نظیر دایره-مربع –استوانه-تلفیق اشکال.
تلفیق حواس پنجگانه.
عدم استفاده از مواد حساسیت زا.
استفاده از بافت های متفاوت.

4-5-تجزیه و تحلیل ارزشی و کیفی داده ها
4-5-1-هیجانات
الف -قدرت
1-برخورداری از وزن مناسب
2-بکارگیری ایده های نو وتکنولوژی های جدید

ج-بی نیاز
1-کاهش میزان استفاده از محصولات جانبی در روند نشستن
د-امنیت
1-عدم بکارگیری گوشه های تیز و مقاطع برنده
2-برخورداری از وزن مناسب
3-استفاده از متریالی که جاذب گرما وسرما نباشد
ه-حسگرایی
1-استفاده از عناصر رنگی متنوع در محصول
2-تلاش در تحریک کاربر به استفاده
3-تطبیق با محیط آن فضا و مکان
و- اعتماد به نفس
1-منحصر به فرد بودن و تطابق با نیاز کاربر
2-ایجاد شرایطی جهت استفاده کاربر بر روند کار
3-بازده خوب و نتیجه مطلوب
4-5-2-زیبایی شناسی
الف-بینایی
1-استفاده از عناصر رنگی متنوع در محصول
2-ساده گرایی و استفاده حداقل از عناصر بصری
3-تطابق کلیت فرم بامحیط آن مکان
4-استفاده صحیح از عوامل بصری برای ایجاد ادراک مناسب و لذت بصری از محصول
ب-شنوایی
1-صدای محیط اطراف(ماشین،موتور)
2-صدای کاربران موجود در آن فضا
3-صدای پرندگان
4-صدای رودخانه
ج-لامسه
1-ایجاد هیجانات از طریق بافت های مختلف
2-آج دار کردن یا استفاده از بافت مناسب برای اصطکاک بهتر محصول ودست کاربر
د-بویایی
ه-شنوایی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق با موضوع سهامداران، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

4-5-3-تکنولوژی
الف-توانمندی
1-سرعت تولید بالا
2-به حداقل رساندن وزن
3-به حداقل رساندن تعداد قطعات
4-ساده سازی جهت کاهش هزینه
5-حداکثر استفاده از قطعات استاندارد

ب-اعتماد پذیری
1-استحکام بالا
2-عدم آسیب رسانی به محیط زیست
3-خاصیت ضد تخریبگرایی
4-خاصیت ضد زنگ

4-5-4-کیفیت
الف-دوام وطول عمر
1-استحکام بالا
2-ضد تخریبگرایی
3-خاصیت ضد زنگ
3-دوام مواد به کاربرده شده
5-سهولت استفاده
ب-عملیات تکمیلی
1-عملیات تکمیلی مناسب جهت سهولت نظافت (عدم استفاده از خلل و فرج بدون کاربرد)
2-عدم استفاده از بافت در نقاط مختلف (به طور مثال :دسته آج دار )
3-تاکید بر برخی از شیار ها وبافت ها و رنگ ها جهت افزودن بر ابعاد زیبایی شناسی محصول

4-5-5-تاثییر گذاری
الف-اجتماع
1-تاکید بر حس احترام کاربر ومورد احترام بودن جامعه
2-توجه بر رویکرد کاربر محور و احترام
3-تولید هنجار های مثبت در گروه هدف مربوطه
4-ترویج حس تعلق به گروه مربوطه
ب-محیط زیست
1-استفاده از انرژی پاک در روند تولید و در ساختار محصول
2-قابلیت تعمیر پذیری وتعویض
3-قابلیت بازیافت یا تجزیه

4-5-6- ارگونومی
الف- راحتی
1-استفاده از ابعاد متناسب با اندام کاربر
2-سبکی وزن
ب- ایمنی
1-اجتناب از گوشه های تیز و مقاطع برنده
2-در صورت بکار بردن فلز؛از فولاد ضد زنگ
ج- سهولت استفاده
1-استفاده نشانه های قابل درک برای عموم
4-5-7- هویت
الف-موقعیت مکان
1-توجه به زمان استفاده کاربر از محصول در طول شبانه روز
2-استفاده از تکنولوژی های برتر روز دنیا
3-استفاده از کاربران متفاوت از قشر جامعه
ب-موقعیت مکانی
1-توجه به شرایط جغرافیایی(ارتفاع از سطح دریا،میزان رطوبت،دما وغیره)
در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و هنجار های حاکم بر منطقه
ج-شخصیت
1-ایجاد صفات دوست داشتنی و شخصیت دهی به محصول جهت تحریک هیجانات کاربر
2-قابلیت تمایز محصول با سایر تجهیزات شهری

4-6-تحلیل ارزشی وکمی داده ها

زیاد
متوسط
کم
ارزش ها

ماجرا جویی

هیجانات

بی نیازی

امنیت

نفس گرایی

اعتماد به نفس

قدرت

بینایی

زیبایی شناسی

شنوایی

لامسه

چشایی

بویایی

موقعیت زمانی
هویت

موقعیت مکانی

شخصیت

اجتماع
تاثیر گذاری

محیط زیست

توانمندی
تکنولوژی

اعتمادپذیری

دوام وطول عمر
کیفیت

راحتی

ارگونومی

ایمنی

سهولت

نمودار4-1- تحلیل ارزشی و کمی داده ها

4-7-آنالیز محور های تشکیل دهنده مثلثSET
محور های مثلث SET عبارتند از سه محور مطلوب بودن،قابل استفاده بودن ومفید بودن

محور مثلث SET
4-7-1-محور قابل استفاده
الف-ارگونومی
1-تناسب شکل و

ب-برخورد محصول
1-بیان ماهیت محصول از طریق فرم منحنی بکار برده شده در ساختار آن
2-خستگی چشم بر اثر عدم تنوع بافت و رنگ در برخی از انواع آن
3-پی بردن به کاربرد ها بوسیله نشانه ها،در اولین نگاه(وضوح درنحوه استفاده از محصول)
هزینه های تولید
1-سعی در کاهش هزینه های ثابت و متغییر جهت صرفه اقتصادی(طراحی محصول جهت کاهش هزینه تولید،به طور مثال ،استفاده از قطعات استاندارد،کاهش وزن و ابعاد تولیدی با قیمت های پایین)

4-8-لایه های تجربیات کاربر

شکل 4-3- لایه بندی تجربیات
4-8-1- سطح اول برخورد
الف-طراحی
تابع عملکرد بودن فرم و بیان اولیه کاربر توسط ظاهر محصول
ب-مهندسی
برطرف نمودن نیاز اولیه واصلی کاربر یعنی همان همزدن
ج-بازار
اقتصادی بودن محصول وهمسو بودن با توان خرید وبه صرفه بودن

4-8-2- سطح دوم برخورد
الف-طراحی
تعامل مثبت روانی بین کاربر و محصول و تطابق با محیط مورد استفاده و سلایق مخاطب (فرم،رنگ،بافت وغیره)
ب-مهندسی
توجه به نیازهای ثانویه،جزئیات کاربردی،نشانه ها وچند جانبه بودن عملکرد
ج-بازار
تطابق قیمت محصول وتوان خرید
4-8-3- سطح سوم برخورد
الف-طراحی
تطبیق با آرمان های کاربر،نظیر ساده گرایی،استفاده از عناصر رنگی،ظاهر ایمن،سهولت نشانه خوانی وغیره.
ب-مهندسی
بکارگیری تکنولوژی روز،پیشرفته و قابلیت و سهولت استفاده برای عموم
ج-بازار
سعی در نگه داشتن هزینه ها و قیمت تمام شده برای کارفرما ،در حد توان خرید

4-9-نتایج حاصل از تحلیل داده های POG یا شکاف فرصت محصول
در این بخش با استفاده از اطلاعات حاصل از آنالیز داده های پرسش نامه به روش،SET ،و پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه که در فصول و بخش های قبلی شرح داده شد،خروجی مورد نیاز برای ایده یابی به صورت زیر می باشد:
الف_توجه کامل به جنبه های ایمنی نظیر:
1-عدم استفاده

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید