(تخریب‌های عمدی و غیر عمدی)قابلیت استفاده برای گروه‌های مختلف:
تقریباً تمام افرادی که از فضاهای شهری استفاده می‌کنند با مبلمان شهری نیز سروکار دارند. این افراد به دو گروه افراد سالم و معلولان تقسیم می‌شوند. یک طراحی خوب باید بتواند به طیف وسیعتری از استفاده‌کنندگان پاسخ دهد.
4-12-3-8- اقتصادی بودن:
اقتصادی بودن اجزای مبلمان شهری تابع مجموعه‌ای از پارامترهای مختلف یعنی مواد ارزان و در دسترس، روش تولید ساده، وزن کم و نحوه نصب آسان است و به طور کلی به شکلی است که هزینه‌های مواد خام اولیه، ساخت، حمل و نیروی انسانی به حداقل کاهش می‌یابد.
4-12-3-9- استحکام سازه:
سازه باید از استحکام کافی برخوردار بوده تا در برابر انواع تخریب و تنش‌های غیرقابل پیش بینی هنگام استفاده مقاومت کافی داشته باشد، در غیر این صورت عمر مفید محصول کم شده و باعث ایجاد بی رغبتی در استفاده و همچنین زیان‌های اقتصادی می‌شود.
4-12-3-10- دسترسی:
مکان‌یابی و استقرار درست مبلمان شهری اهمیت بسزایی در نحوه صحیح استفاده از آن دارد. قبل از نصب مبلمان ابتدا باید نیازها و پتانسیل‌های محدوده را سنجید و سپس با توجه به نتایج به دست آمده اقدام به مکان یابی مناسب برای هریک از اجزای مبلمان شهری نمود. مکان یابی صحیح در سطوح شهر باعث دسترسی آسان و رفاه حال شهروندان می‌شود و به تبع آن ارتقای کیفیت محیط شهری را نیز به دنبال خواهد داشت.
4-13-گرایش های اجتماعی
بررسی نموداری هرم نیازهای مازلو وارزشگذاری های گروه هدف

شکل 4-4- هرم نیاز های ابراهام مازلو

تنظیم پرسشنامه ،جمع آوری اسناد و اطلاعات مربوطه،قضاوت ها ونتایج بعدی،با توجه به دسته بندی نیاز های مازلو،در چهار چوب آنالیز های مختلف ارائه شده است.
ارزشگذاری کیفیات مختلف توسط گروه هدف به صورت ناخوداگاه وبر اساس همین نیاز ها الویت بندی شده اند.
4-14-بررسی مصادیق کالاهای نظیر

شکل 4-5-مصادیق محصولات منطقه

شکل 4-6-مصادیق محصولات جهانی

شکل 4-7-مصادیق محصولات آرمانی
4-15-دسته بندی مبلمان

4-16-الگوریتم رفتارهای مربوط به مبلمان مبلمان شهری

4-17-خرده رفتارها:
استفاده در اوقات فراغت:

4-17-1- تحلیل رفتار کاربر

ردیف
رفتار
عمل نسبت به
کالا
عکس العمل
نسبت به کالا
نوع
رفتار
محرک
منبع محرک
نیاز
سازو کار
منطقی
ساز و کار هیجانی
1
تصمیم گرفتن


سازگاری،
محیط
گذراندن وقت،اوقات فراغت
انتخاب مواد
فیزیولوژیک
احترام


شادی،
تسلط
2
آماده شدن

_
سازگاری

تعلق

شادی رویت محصول
3
رفتن به آن مکان

استفاده از نشستنگاه
گذراندن
انتخاب در نشستن

شادی رضایت ،خشم،
وندالیسم
4
استفاده
از نشستنگاه

ایمنی
دستیابی به محصول
قوانین فرهنگی
فیزیولوژیک

ترس،
رضایت

4-18-معیار های گروه هدف

4-19-جبرهای اقتصادی

4-20-اولویت بندی بسته های فرهنگی
1-همپوشانی معیار های سازگارو معیار های ارزشیابی و داوری
2-معیار های تعاملی
3-معیار های مشگل گشا و خلاقیت
4-معیار های هیجانی
5-معیار هویتی

ب-اعتماد پذیری
1-استحکام بالا

4-21-انواع مبلمان شهری:
رو به بیرون ، پشت به پشت با یک دید.
برای مراکز فعالیتی ، بازارها و فروشگاه ها .
به صورت تکی برای ایستگاه های اتوبوس وکافه تریاها  .
به صورت مدولار که در واحدهای کوچک می تواند شکل خمیده ی خطی داشته باشد و برای پوشش اطراف و بین درختان مورد استفاده قرار گیرد.
  

شکل4-8
عواملی که در طراحی صندلی باید مد نظر قرار گیرد ، عبارتند از :
راحتی
دوام
جذب گرما
ریختن راحت آب از روی آن
مراقبت کمتر
مقاومت در برابر تخریب
4-22-گردش هزینه ها در بازار مصرف:
تصمیم به خرید کاربران از طریق موارد مختلف تحت کنترل می باشد که از این جمله معیار های ارزشی و هیجان ها مهمترین عوامل هستند که منجر به تخمین هزینه ها و گردش آن ها در بازار و کنترل قدرت خرید مصرف کنندگان می شوند.به محرک های مذکور و نوع گردش هزینه ها اشاره شده است.این موارد از پرسشنامه ارائه شده به گروه هدف و از طریق نظرات آنها استخراج شده است.
الف-کارکرد گرایی
1-ایمنی
2 -سرعت عمل
3-بهداشت
4-تنوع طلبی
ب-استفاده کنندگان
گروه هدف با توجه به جنبه کاربردی محصول اهمیت بیشتری قائل بوده واقدام به استفاده از محصول می کنند.مراحل بعدی به زیبایی و موارد جانبی اختصاص داده شده است.اما از آنجا که کارکرد فرهنگی وجنبه تحریک هیجانات،تشویق کاربر به استفاده و برقراری ارتباط عاطفی تنگاتنگ با محصول در این پروژه حائز اهمیت می باشد پس نباید بعد زیبایی شناسی را نادیده گرفت ومی بایست سعی بر آن داشت تا با حفظ کاربر مورد نیاز جنبه زیبایی شناسی در نظر گرفته شود.
گروه هدف تمامی گروه سنی واقشار مختلف جامعه می باشند.
آنالیز گردش هزینه ها در بازار

4-23-محدوده پیشرفت فناوری
چرا ساخته می شود؟
نیاز های فیزولوژیک جزء مهمترین و اساسی ترین نیاز های انسان هستند و در این میان اسباب واثاثیه شهری از یکسو ریشه در شهر و فضاهای شهری دارند و از سوی دیگر پاسخگوی شهروندان و نیازهایشان هستند این عناصر مهمترین عناصر کاربردی شهر ها هستند . مبلمان شهری تنها به نیازهای فیزیکی شهروندان پاسخ نمی دهند بلکه در طول این زمان طولانی چنان در اجزاء شهری تنیده شده اند که پا را فراتر گذاشته و در گیر فرهنگ ، خاطره و نیازهای روانی شهروندان شده اند مبلمان شهری اصلی ترین مفصل ارتباطی شهروند با شهر است.

فصل پنجم

مواد و روشهای ساخت:

5-1- بدنه و ساختار اصلی نشستنگاه:

5-1-1- نیازهای موادی:
حس لامسه خوب – سر نخوردن – مطابق با استاندارهای زیست محیطی – دارای استحکام – زیبا – ایستاتیک و ایستا – عدم آسیب پذیری –خیس نشدن

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق با موضوع سهامداران، آموزش اخلاق، عصر اطلاعات

5-1-2- بررسی و کاندید متریال هایی که قابلیت ساخت برای این محصول را دارا باشند:
چوب – استیل ضد زنگ – بتن – پلکسی-فلز- فایبر گلاس- چوپکس

5-1-3- متریال هایی که قابلیت کار مارا دارند:

چوب – چوب – استیل ضد زنگ – بتن – پلکسی
تست ترکیبی متریال:
ترکیب = پلکسی با چوب = سبک های تک
ترکیب = چوب+استیل ضد زنگ+بتن = تقابل نرم وسخت
ترکیب = بتن+ استیل ضد زنگ + چوب+پلکسی
ترکیب = چوب+استیل ضد زنگ+پلکسی (کالای باارزش)

5-2- بررسی 4متریال نهایی کاندیدشده:
ویژگی متریال
پلکسی
چوب

استیل ضد زنگ
بتن
مشخصات پیشنهادی

کاج، ، زبان گنجیشگ (ون)،نوئل
،بلوط،ممرز ،توسن،آسپپن،ایروکو،
تالی،موونگی
ضخامت 5میلیمتر با عرض 50/2 سانتیمتر

روشهای
ساخت پیشنهادی
برش لیزری
برش ولیزر کردن
،سوخت

ریختگری،آستنیتی،
فریتی،مارتنزیتی،
سختی رسوبی،
کار شده،سطوح قرینه مشابه،
مغناطیسی
غالب ها
ابعاد متنوع
*

استحکام

*
*
ضربه پذیری

*
*

ایستایی

*
*
برشکاری تمیز

*
*

قیمت پایین متریال
*

*
حس لامسه خوب
*
*
*

ساخت و تولید آسان

*

*
طول عمر

*
*
*
کارایی طراحی بالا

*

ایمنی

*
*
*
1 کسب اطلاعات بیشتر: کتاب خواص مواد راه اندیشه ص96
5-3- متریال منتخب: ترموو چوب (چوب در خت کاج،زبان گنجشک)
5-3-1- ترمووود(ترمو چوب):
کشور فلاند به عنوان اولین کشور بوده،که تیمار حرارتی چوب،به روش ترمو وود دست یافته که به شرح زیر است:
مرحله اول:
ابتدا چوب های تنه برش خورده درخت وارد کوره های عظیم ترمووود میشوند و تا 100 وسپس 150 درجه سانتی گراد تحت شرایط خاص گرما می دهند که این باعث خشک شدن چوب و کاهش رطوبت چوب میشود.
مرحله دوم:
حرارت را 180 تا220 درجه سانتی گراد تحت همان شرایط بالا برده و در این حالت کلیه صمغ ها و رطوبت های چوب خارج شده و به صفر نزدیک می شود و به مدت 32 ساعت برای گونه چوب کاج یا زبان گنجشک در این دما و شرایط باقی می ماند وتمام قسمتهای چوب تا مرکز آن به رنگ قهوه ای روشن ویا زرد متمایل به کرم در می آید.
مرحله سوم :
چوبها یکبار با پاشیدن آب خنک سرد میکنند تا دمای آن به100درجه سانتی گراد برسد و سپس به دمای محیط میرسانند.در این مرحله چوب رطوبت نهایی آن به 4 تا 6 درصد می رسد و ثابت باقی خواهد ماند.در تمام طول مدت پروسه ترمو،پوبها در معرض دمش بخار آب قرار دارند زیرا در غیر اینصورت چوب ها خواهند سوخت.در نتیجه این شوک حرارتی بافتههای سلولزی چوب شکسته شده ودیگر نمی تواندد بعنوان ماده غذایی برای حشرات جذاب باشد و در عین حال دیگر مولکول آب توان ترکیب با آنرا ندارند.هیچگونه ماده شیمیایی در این فرایند استفاده نشده و تمام عملیات بدون هیچ گونه افزودنی صنعتی انجام می گیرد که پس از فرایند چوبها در مقابل سرما،گرما ،بارندگی،رطوبت، حچشرات و هر گونه تغییر شکل در محیط های بیرونی و داخلی مقاوم شده و به رده تقسیم بندی می گردد:
5-3-1- 1-مشخصات متریال:
زبان گنجشک (ون)جزء سوزنی برگان و دارای رنگ زرد ملایم(کرم مایل به قهوه ای و نیمه سخت بوده دارای مقاومت وسختی مناسبودارای قابلیت فرم پذیری است.
محافظت: با خشک کردن چوب و با شوک حرارتی 220 الی 180 درجه سانتی گراد
تامین مواد: تهران،بلوار آفریقا بین جهان کودک ومیرداماد
5-3-1-2-روش ساخت:
حاصل فرایند خشک کردن چوب با حرارت220 درجه سانتیگراد در شرایط خلاءو در معرض بخار آب و گردش هوا می باشد.طی این فراین مغز چوب (داخلی ترین قسمت چوب)به دمایی بین 180 تا 215 درجه سانتیگراد می رسد که این فرایند گرمایی موجب بسته شدن آوندهای چوب و از بین رفتن آنها می شود؛لذا در برابر گرما ،سرما، رطوبت و ورود حشرات مقاوم سازی صورت می گیرد.عمر مفید چوبهای ترموو بین 30 الی 35 سال برآورد شده.
5-3-2- ویژگیها و خواص ورقهای آکریلیک (پلکسی گلاس)
این ورق ها به دلیل خواص مکانیکی خاص در برابر تغییرات دمایی محیط و در برابر باران و تگرگ مقاوم بوده و نسبت به شیشه های معمولی از درصد جذب رطوبت کمتری برخوردار هستند و در برابر شوک های حرارتی نسبت به شیشه مقاومتر و در صورت شکستگی دارای سطح تیز و برنده نمی باشد و در نتیجه باعث جراحت نمی شود.
این ورق ها به دلیل دارا بودن مواد ضد UV مقاومت بالایی در برابر اشعه ماوراء بنفش دارد واز شفافیت  آن کم نمی شود، شفافیت این ورق ها در حدود 92% و شیشه ساختمانی از شفافیتی در حدود 90% برخوردار است .
جذب رطوبت پایین پلکسی گلاس در جذب رطوبت بسیار ضعیف عمل می کند و در نتیجه میزان زرد شدگی آن در طول زمان به خصوص در مناطق یا مکانهای مرطوب بسیار کمتر است.
تامین مواد پلکسی گلاس: تهران، خیابان امام، پامنار.
اتصالات چوب وپلکسی: چسب کلوروفوم
5-4- نشستنگاه:
پایه نشستنگاه: بتن
نیازهای موادی:
ایستایی و حفظ تعادل – استحکام .
بررسی و کاندید متریال هایی که قابلیت ساخت برای این محصول را دارا باشند:
بتن -سیمان- سنگ.
متریال هایی که قابلیت کار مارا دارند:
استنلس استیل- چوب – بتن – نقره – پلکسی.

متریال منتخب: استنلس استیل(استیل ضد زنگ) نوع s 304
دومین استیل رایج در بین استیل های آستنیتس است،این استیل به استیل ضد زنگ گرید دریایی معروف است 16 درصد کروم،10درصد نیکلو2 درصد مولیبدن است.
مشخصات متریال:

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید